Poker Pro.VN 4.2.4 [免費版]

軟體介紹

Vừa ra mắt đã nhận được đánh giá 5 sao, đồng thời xếp hạng đầu trong bảng ứng dụng APP store của nhiều Quốc Gia.
Được liên minh Poker Texas Hold'em đề cử là trò chơi poker cao cấp về mọi mặt!
1. Hoàn toàn miễn phí!
2. Mỗi ngày 5 trận thi đấu!
3. Nhiều nhiệm vụ chờ bạn hoàn thành!
4. Người thật online, hàng ngàn người đang chơi cùng bạn!
Tải trò chơi ngay bây giờ có thể nhận được phần thưởng chip miễn phí!


Has launched has received 5-star rating, and ranks first in the App Store for many Nationalists.
Texas Hold'em Poker is the alliance's nomination advanced poker game in every way!
1. It's free!
2. Every day 5 matches!
3. Many wait for you to complete the task!
4. The truth online, thousands of people playing with you!
Download the game now can get free bonus chips!

ApkHere點評

歷史版本

二維碼下載
  • 軟體名稱: Poker Pro.VN
  • 軟體分類: 撲克牌賭博
  • APK名稱: air.com.coalaa.itexasvn
  • 最新版本: 4.2.4
  • 支持ROM: 2.3及更高版本
  • 軟體大小 : 25.54 MB
  • 更新日期: 2018-05-16