gencat 6.0.0 [免費版]

軟體介紹

L'app gencat ofereix continguts i avisos personalitzats sobre tràmits i ajuts en funció de les preferències que se seleccionin. També permet subscriure's,
per geolocalització o per comarques d'interès, a les alertes rellevants del territori relacionades amb la salut, risc d'inundacions, episodis de contaminació…
Pots consultar la declaració d’accessibilitat de l'aplicació al web del desenvolupador.


The gencat app offers personalized content and notices about procedures and grants depending on the preferences that are selected. It also allows you to
subscribe, by geolocation or by counties of interest, to the relevant alerts of the territory related to health, risk of floods, episodes of pollution…
You can check the application's accessibility statement on the developer's website.

ApkHere點評

歷史版本

二維碼下載
  • 軟體名稱: gencat
  • 軟體分類: 生活品味
  • APK名稱: cat.gencat.mobi.home
  • 最新版本: 6.0.0
  • 支持ROM: 6.0及更高版本
  • 軟體大小 : 21.15 MB
  • 更新日期: 2021-09-15