RallyGO 4.0.8 [免費版]

軟體介紹

Aplikacja RallyGo (wcześniej ZłomekGO) to aplikacja przeznaczona dla osób, załóg czy grup, które podróżują, biorą udział w rajdach, wyścigach oraz wielu
innych formach rywalizacji grupowych lub osobistych na tle sportowym.
Aplikacja umożliwia:
- utworzenie profilu swojej załogi
- prowadzenia bloga z wyprawy, podróży, wyścigu czy rajdu
- wzajemną komunikację pomiędzy załogami
- współrzędne GPS (pozycja aktualna załóg + dane historyczne)
- oraz wiele innych :)


Application RallyGo (formerly ZłomekGO) is an application designed for individuals, teams or groups who are traveling, take part in rallies, races and many
other forms of group or personal rivalry against sports.
The application enables:
- create a profile of your crew
- running a blog from the trip, travel, race or rally
- mutual communication between crews
- GPS coordinates (current position crews + historical data)
- and many others :)

ApkHere點評

歷史版本

二維碼下載
  • 軟體名稱: RallyGO
  • 軟體分類: 健康塑身
  • APK名稱: eu.dancom.app.rallygo
  • 最新版本: 4.0.8
  • 支持ROM: 4.4及更高版本
  • 軟體大小 : 19.07 MB
  • 更新日期: 2022-05-13